4 - stor snøskredfare for region Salten
Les hele varselet på http://www.varsom.no/snoskredvarsling/