SPORT- OG FRILUFTSUTSTYR TIL UTLÅN!

Saltdal utstyrssentral er etablert for å få at de innaktive målgruppene og personer som ikke har det nødvendige utstyret, kan delta på mange forskjellige aktiviteter.

Dette vil dermed få en mer aktiv befolkning i Saltdal.

Driften av utstyrssentralen og vedlikehold av utstyret gjøres av deltakere i tiltaket «SAMMEN»

Saltdal Utstyrssentral er lokalisert i kjelleren på Aktivitetshuset, med inngang på hjørne ved brygga.

 

Saltdal Utstyrssentral:

Ny brosjyre med priser: Her