Sjekk forslag til navneliste: Her

Saltdal kommune har nå lagt ut høringsnotat for navnesak for nye vei- og områdenavn i Saltdal for bruk til offisielle adresser.

Du finner mer info på Saltdal kommune sin hjemmeside: www.saltdal.kommune.no dokumentene vil også være tilgjengelig på kommunes Servicetorg.

Eventuell merknader sendes skriftlig til Saltdal kommune, Kirkegata 23, 8250 Rognan eller e-post til postmottak@saltdal.kommune.no innen 15. september 2019