Nå er det åpnet for en ny søknadsrunde gjennom den nasjonale tilskuddsordningen mot barnefattigdom (Bufdir)!

Offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner kan søke om midler til tiltak som motvirker eller demper konsekvensene av fattigdom blant barn og unge.

Målet med tilskuddsordningen er at flere barn og unge skal få delta på viktige sosiale arenaer, som kultur, ferie- og fritidsaktiviteter.

 

Saltdal kommune har tidligere søkt om midler til opprettelse av utstyrssentral, og har fått tildelt til sammen kr 400 000 til dette tiltaket (2014 og 2015).

Kommunen har også søkt om midler til Ferieklubb tidligere, og fikk tildelt kr 100 000 i 2014 og kr 140 000 i 2015 til dette.

 

I år er det også åpnet for at tiltak som «primært har deltakelse i ordinære idrettsaktiviteter som målsetting» er ikke lenger utelukket fra tilskuddsordningen.

Dermed er det aktuelt at idrettslagene i Saltdal kan se på mulige tiltak som gjør at barn og unge som er berørt av fattigdomsproblematikk kan delta i idrett og fritidsaktiviteter!

 

Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom - Saltdal kommune: Her

Søknadsfrist for tilskuddsordningen er 2. desember, og søknadsskjema finner du: Her