Saltdal kommune vil være på grønt nivå fra mandag 17.januar 2022.

Saltdal kommune følger smittesituasjonen tett, og vil justere tiltaksnivået i tråd med utvikling, i samråd med kommuneoverlegen og med nasjonale myndigheter ved behov.

For mer informasjon:

https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/koronatiltak-for-barnehager-og-skoler/