Saltdal kommune har felles PPT sammen med Beiarn, Fauske, Steigen, Sørfold. Kontorsted er Fauske. Mer informasjon om kontoret finner du her

PP tjenesten skal gi råd til elever, foresatte og skoler om opplæring, tilrettelegging og om ulike utfordringer som kan vanskeliggjøre opplæringssituasjonen. 

PP tjenesten har to overordna oppdrag: 

  • Hjelpe barnehager og skoler i arbeidet med kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling for å legge bedre til rette for barn i barnehage og elever med særlige behov.
  • Skal sørge for at det blir utarbeidet sakkyndige vurderinger der loven krever det.