Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Nyheter

Høring, søknad om fornyet konsesjon for Rognan flyplass.

Saltdal Flyklubb har søkt om fornyelse av konsesjon for Rognan flyplass. Dagens konsesjon ble gitt i 2013, og går ut i juli 2023. Alle som driver eller innehar en landingsplass skal som hovedregel ha konsesjon. Det er Luftfartstilsynet som behandler søknaden om konsesjon. I den forbindelse har de sendt søknaden på høring til Saltdal kommune, Statsforvalteren i Nordland, Nordland fylkeskommune og Norges Luftsportsforbund. Vedlagt følger brev fra Luftfartstilsynet datert 13.01.23, samt søknad fra Rognan flyklubb og utkast til konsesjonsvilkår.

Oversiktsbilde Rognan Flyplass