I juni 2021 ble det vedtatt en lokal partnerskapsavtale mot mobbing som heter «SAMMEN for en mobbefri kommune 2021- 2023». Denne partnerskapsavtalen tar for seg viktigheten av å jobbe mobbeforebyggende i alle områder av et lokalsamfunn: på skoler, i barnehager, på arbeidsplassen og på fritiden. Mobbing har ofte alvorlige konsekvenser, og de som utsettes for mobbing kan få langvarige skader, for eksempel i form av psykiske plager som angst og depresjon. Derfor er det viktig at man SAMMEN jobber for å skape et lokalsamfunn der:

  • mobbing og krenkelser er fraværende
  • kulturen for åpenhet, trygghet og inkludering er framtredende

I Saltdal har skolene, barnehagene, andre kommunale tjenesteområder, bedrifter, fagorganisasjoner og frivillige lag og organisasjoner stilt seg bak den lokale partnerskapsavtalen mot mobbing. Den formelle signeringen av partnerskapsavtalen skal gjøres i løpet av høsten.

 

Partnerskapsavtalen finner du her.