Reisende fra Polen oppfordres til frivillig karantene

De siste dagene har fire personer fra Bodø testet positivt på Covid 19 etter å ha vært i Polen, disse fire har igjen smittet andre. Siden det ankommer to fly i uken fra Polen til Bodø gir det grunn til bekymring også for innbyggere i Saltdal.

Vi ber derfor om at personer som har vært i Polen har en svært lav terskel for testing for Covid-19. Vi oppfordrer også til en frivillig 10 dagers karantene etter hjemkomst fra Polen.