Øvelse Nord 2017 er en omfattende kriseøvelse der nødetater og myndigheter i regionen øver sammen på en konkret hendelse.
Tema for årets øvelse er terrorhandling på universitetscampus i Bodø. Ca 3.000 mennesker er involvert i øvelsen.

 

- Det er viktig for oss å kunne øve på krisesituasjoner, sier rådmann Ronny Seljeseth. - Vi er svært takknemlige for at Bodø kommune og andre samarbeidspartnere gir oss muligheten til å lære av deres krisehåndtering.

 

På bildet ser vi kommunalleder Ben Stenvold, rådmann Ronny Seljeseth og ordfører Rune Berg til stede i stabsrommet for Bodø kommunes kriseledelse.

 

small image 1