Endringsforslag fra posisjon budsjett 2021-2024(2).pdfFormannskapet vedtok den 01.12.2020 sin innstilling til budsjett og økonomiplan 2021-2024 for Saltdal kommune. Dokumentene ligger til ettersyn frem til kommunestyret behandler årsbudsjett og økonomiplan den 17. og 18 desember 2020.

Formannskapets innstilling, samt budsjett og økonomiplan 2021-2024 med vedlegg følger nedenfor. Eventuelle innspill og merknader kan oversendes til postmottak@saltdal.kommune.no.

 

Særutskrift Årsbudsjett 2021 og økonomiplan 2021 - 2024 finner du: Her

Budsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024

Bevilgningsoversikt drift

Bevilgningsoversikt drift

Bevilgningsoversikt investering

Bevilgningsoversikt investering

Økonomisk oversikt drift 

Budsjett hele kommunen pr konto 

Budsjett avdelingsnivå pr konto 

Budsjett tjenesteområde nivå pr konto

Budsjett ansvarsnivå pr konto 

Kommunaldirektørens budsjettforslag drift 

Kommunaldirektørens budsjettforslag investering

Oversikt valgte tiltak drift 

Oversikt valgte tiltak investering 

Oversikt alle tiltak drift 

 Oversikt alle tiltak investering 

 

       Innspill