Formannskapet vedtok den 23.11.21 sin innstilling til budsjett og økonomiplan 2022-2025 for Saltdal kommune.
Dokumentene ligger til ettersyn frem til kommunestyret behandler årsbudsjett og økonomiplan den 16. og 17. desember.

Formannskapets innstilling, samt budsjett og økonomiplan 2022-2025 med vedlegg følger nedenfor.

Eventuelle innspill og merknader kan oversendes til postmottak@saltdal.kommune.no