Saltdal formannskap vedtok i møte 128/18, dat. 18.12.2018 utleggelse til offentlig ettersyn detaljregulering massetak Drageid, Plan ID 2016004.  
​Planen legges ut på kommunens hjemmeside. 
 

Kart ligger digitalt på kommunens kartløsning med tilhørende plandokumenter.
Frist for innspill settes til 3. februar. 

Det vil i løpet av høringsperioden holdes informasjonsmøte.

Planene leses på vår Publikums PC i mappen "Høring Drageid" og det er muligheter for å skrive ut de dokumentene som ønskes. 
Ta kontakt med oss på servicekontoret.