Informasjon om Korona, Saltdal kommune.

Spørsmål om Korona? Koronatelefon 905 79 993 (09.00-11.30 og fra 13.15-15.00 på hverdager)  Send oss E-post: corona@saltdal.kommune.no

Les mer
Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Offentlig ettersyn. Detaljreguleringsplan for adkomstveg Prestmoen skytebane, Brenne, gnr. 15/22 m.fl.

Saltdal kommunestyre vedtok utleggelse til offentlig ettersyn detaljreguleringsplan for ny adkomstveg til Prestmoen skytebane. Samtidig oppheve deler av gjeldende reguleringsplan som omhandler privat veg og tilhørende jord- og skogbruksområder. Ny adkomstveg skal erstatte den delen som reguleringsplanen opphever og inngår i planforslaget. Frist for uttalelse er satt til 2. januar. Innspill sendes til postmottak@saltdal.kommune.no. trykk her for å se den på kommunens kartverktøy http://kommunekart.com/?urlid=29ca369a474944fca39bea4328be2738

Særutskrift Utleggelse offentlig ettersyn. Detaljreguleringsplan for adkomstveg for Prestmoen skytebane Brenne gnr bnr 15 22 m.fl.pdf

Plankart v03 11.09.19.PDF

Revidert planbeskrivelse 21.08.PDF

Planbestemmelser.PDFSærutskrift Utleggelse offentlig ettersyn. Detaljreguleringsplan for adkomstveg for Prestmoen skytebane Brenne gnr bnr 15 22 m.fl.pdf

ros-analyse---mal-2019.PDF

Planområde 15000.pdf

Skjema