Informasjon om Korona, Saltdal kommune.

Spørsmål om Korona? Koronatelefon 90 57 99 93 (09.00 - 11.30 på hverdager)  Send oss E-post: corona@saltdal.kommune.no

Les mer
Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Offentlig ettersyn. Detaljreguleringsplan kryss Kirkegata/Jernbanegata

Saltdal formannskap vedtok i møte 31.03, sak 35/20 i henhold til plan og bygningslova § 12-11 utleggelse til offentlig ettersyn Detaljreguleringsplan for kryss Kirkegata /Jernbanegata Rognan sentrum sak. Frist for innspill er satt til 22. mai. Planen kan sees på kommunens kartsider Se link nedenfor. velg kartlag og plankart - reguleirngsplan forslag

https://kommunekart.com/?urlid=29ca369a474944fca39bea4328be2738

Alle planene kan sees på kommunens hjemmeside i planportalen.  Innspill /klage sendes til postmottak@saltdal.kommune.no eller Saltdal kommune, Kirkegata 23, 8250 Rognan.

Særutskrift 1. gangs offentlig ettersyn. Detaljreguleringsplan kryss KirkevegenJernbanegata.pdf

01 Reguleringsplankart.pdf

00 Planbeskrivelse.pdf

03 Illustrasjonsmateriale.pdf

04 ROS-analyse.pdf

05 Sjekkliste Naturmangfoldloven.pdf

06.2 Innpill fra Nordlandsbuss.pdf

 

Høringsperioden er avsluttet. Det er derfor ikke lenger mulig å gi uttalelse på denne planen.

Send skjult innspel

Din høringsuttale til planen blir registrert i kommunen sitt sak- og arkivsystem. Meldingen blir ikke publisert.