Varsel om flom, grønn
Les varsel for 2017.06.12:
Her
For informasjon om både flom- og jordskredvarsler for hele landet: Her

NVE- Flom og jordskredvarslingen

Varmt vær vil føre til kraftig snøsmelting i de nordligste fylkene. Vannføringen ventes å øke i alle vassdrag. Mest utsatt er i første omgang små og mellomstore vassdrag og vassdrag som drenerer store flate områder.
For Nord- Norge og Saltdal kommune lokalt, er det i inngangen til helgen sendt ut varsel om flom, gult nivå for vassdrag på grunn av snøsmeltingen.
Saltdal kommune minner om at det også er fare for sørpeskred når vi nærmer oss helgen. Når det er fare for sørpeskred bør folk holde seg unna terreng hvor sørpeskred kan forekomme som bekkeløp og forsenkinger.

Saltdal kommune ved Teknisk drift, følger fortløpende NVE`s sine varsler.

Flomvarslingen og jordskredvarslingen i NVE følger situasjonen tett mot helgen og oppdaterte varsler finnes på varsom.no.

 

 Saltdal kommune

 Teknisk drift