Informasjon om Korona, Saltdal kommune.

Spørsmål om korona eller trenger du å testes.

Send oss e-post: corona@saltdal.kommune.no eller ring oss på:

Koronatelefon 1:  905 79 993 ( mandager kun mellom 10.00 - 11.30) andre hverdager mellom 09.00 - 11.30 og 13.15 - 15.00
Koronatelefon 2: 908 02 531, hverdager mellom  09.00 -11.30 og 13.15 - 15.00

Les mer
Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Oppstart detaljreguleringsplan for parkeringsplass Skaiti

Dersom en forskrift om snøskuterløype ikke blir vedtatt vil planen oppheves.

Det varsles derfor oppstart av planarbeidet jfr. plan- og bygningslova § 12-8.  Plandokumenter og planavgrensing finnes også på kommunens hjemmeside under kart og reguleringsplan forslag, samt kommunens planportar. https://kommunekart.com/?urlid=29ca369a474944fca39bea4328be2738

Sendes: postmottak@saltdal.kommune.no Eller Saltdal kommune Kirkegata 23 8250 Rognan Frist for merknader er satt til 21. desember.

Vedlegg til saken:

Oppstartsvarsel. Parkeringsplass Skaiti.DOCX PDF document ODT document

Planfaglige vurderinger vedrørende parkeringsplass.DOCX PDF document ODT document

Særutskrift Oppstart. Detaljreguleringsplan for parkering Skaiti. Gnr bnr 70 1..PDF

Veileder_støy fra snøskuter.PDF

Publisert | Oppdatert 27. februar 2020

Skjema