Innlegg fra ordføreren-Velkommen til Saltdal!

Velkommen til Saltdal!

Nasjonalparkkommunen Saltdal er en innlandskommune med litt over 4.700 innbyggere. Vi har et levende et lokalsamfunn med aktivt og variert næringsliv og et yrende kulturliv i kommunen, samt et godt servicenivå på kommunale tjenester. Ikke minst har vi en variert og unik natur, med store muligheter til natur- og friluftsopplevelser. Også Nordland Nasjonalparksenter på Storjord, inkludert Adde Zetterquist Kunstgalleri, er absolutt verd et besøk.

Saltdal ligger mellom kommunene Rana i sør og Fauske i nord, og er en av ni kommuner i Saltenregionen. Det er en time med tog fra kommunesenteret Rognan til Bodø, som er fylkeshovedstad. E6 går gjennom Saltdal, og det går riksvei over til Sverige.

Vi liker å kalle oss «mulighetenes kommune», siden det ligger godt til rette for positiv utvikling på flere områder.

Et innovativt næringsliv i vekst sikrer arbeidsplasser og positive ringvirkninger. Her kan nevnes bedrifter som Nexans, verdensledende på fiberoptiske kabler til oljeindustrien og Saltdalshytta, som er Norges største hytteprodusent.

I tillegg har vi flere mindre bedrifter som bidrar til aktiv verdiskaping i kommunen.

Saltdal har også gjennom mange år blitt kalt omsorgskommune. Dette på grunn av en stor og veldreven helse- og omsorgstjeneste, som sørger for gode tilbud til de mange omsorgstrengende i kommunen. Saltdal har vært vertskommune for den tidligere HVPU-institusjonen Vensmoen, der det i dag er ulike tilbud og arbeidsplasser.

Vil også nevne at Saltdal ble kåret til beste barne- og ungdomskommune i Nordland i 2013.

Saltdal er en inkluderende og attraktiv bygd, der innbyggerne opplever tilhørighet, trygghet og trivsel. Vi bryr oss, og er begeistret og stolte over vår heimplass. Tror de aller fleste er optimistisk på framtida, selv om noen utfordringer alltid er der.

Vi har også spennende ting på gang. Her nevnes vår kommende «storstue» Slipen Scene, som allerede i dag benyttes til ulike arrangement, og til Norges beste konsertopplevelser.

Sykling er også populært i Saltdal, der vi  i sommer åpnet sykkelsti gjennom hele bygda.

Det er flere planer, prosjekter og severdigheter som kunne vært nevnt, men uansett så er alle velkommen til Saltdal, enten som turist, besøkende eller som fastboende.

Vi ønsker å gjøre det vi kan for at du skal trives i Saltdal.