Organisasjoner: Hovedtillitsvalgt:                  Telefon:             Mobil:                    
Fagforbundet Ellen Fridtjofsen 75 68 20 70 93 40 29 86
Delta Roald Kristensen 75 68 23 64 41 31 23 49
Sykepleierforbundet Niklas Fridtjofsen   99 38 20 85
Jordmorforeningen      
FO Sofie Jakobsen   91 32 27 41
Legeforeningen Linn Kristoffersen 75 68 21 30  
Nito Karianne Laksosnes 75 68 20 22  
Utdanningsforbundet      
Barnehage Anna Strøm 75 68 23 55  
Fysioterapeutene Elise Ingebriktsen 75 68 21 38  
Tekna Tore Eilertsen 75 68 20 29  
Naturviterne Marianne Hoff 75 68 20 06  
Legeforeningen Linn Kristoffersen 75 68 21 30