Teknisk drift og deres vedlikeholdsansvar

Teknisk drift har vedlikeholdsansvar for flere idrettsanlegg i kommunen.

Dragefossen Stadion er en kunstgressbane som er åpen store deler av året og trenger jevnlig brøyting og vedlikehold. I tillegg har Teknisk drift ansvar for grusbanene på Rognan og Røkland skole, samt Vensmoen kunstgressbane.

Teknisk drift har også drifts og vedlikeholdsoppgaver for park, sentrum og store grøntarealer. Rognan sentrum over 6 000 m², Vensmoen 4 000 m² og Skansenøyra over 30 000 m².