Rognan Industrikai

Saltdal kommune er i gang med byggetrinn 3 av Rognan industrikai.

Kaia skal utvides med 65 meter og dette medfører at fylkesvei 515 må flyttes litt inn.

Byggetetrinn 3 skal være ferdigstilt i desember 2018.