Tjenesten og kompetanse

Tjenesten jobber med å fremme personlig uavhengighet, selvstendighet og evnen til å mestre eget liv. Tjenesten bistår også med å tilrettelegge for et meningsfylt liv med tilpassede aktiviteter.

Tilbudet er gratis og er et lavterskeltilbud som betyr at du kan ta kontakt direkte med Enhetsleder eller Fagleder.

Alle som jobber i tjenesten har en helsefaglig bakgrunn med tilleggsutdanning. Vi jobber tverrfaglig og har både sykepleiere, vernepleiere og hjelpepleiere i personalstaben.

Råd, veiledning og samtaleterapi

Individuelle samtaler alt etter den enkeltes behov. Samtalene kan foregå der en finner det mest hensiktsmessig, evt. på kontoret, hjemmebesøk, via telefon

Under samtalen gis støtte, råd, oppfølging og veiledning ut fra de behov og den problematikk som presenteres.

Kartlegging av målsetting for oppfølgingen. Utarbeidelse av en Individuell Plan.

Tilfredsstillende botilbud

Tjenesten samarbeider med boligstiftelsen og NAV slik at alle skal ha en plass å bo.

Kulturelle opplevelser/sosialt fellesskap/aktivitet

Bistår med å tilrettelegge for kulturelle opplevelser og sosialt fellesskap.

Tjenesten har gjennom et samarbeid med Knaggen og brukerorganisasjonene en kafé for mennesker som har eller har hatt psykiske lidelser.

Kaféen Lyspunktet er hver fredag, lokalisert på Aktivitetshuset i Rognan sentrum. Tilbudet er gratis.

Det gis også tilbud om aktiviteter/arbeid på Vensmoen, i regi av Knaggen.

Helse og sosialtjenester

Psykiatritjenesten har koordinering/samarbeid i forhold til andre hjelpeinstanser. Eksempelvis har tjenesten et nært samarbeid med legetjenesten.

Ved behov kan tjenesten ta henvendelser videre til for eksempel helsesøster, sosiallærer, barnevernstjenesten, prosjekt rus/psykiatri.