Rådmannen er kommunens øverste administrative leder. Administrasjonen er ansvarlig for tilrettelegging og koordinering av kommunens virksomhet, og fører tilsyn med hele kommunens forvalting.
Rådmannen leder den strategisk ledelsen og består i tillegg av kommunalledere for Helse og omsorg, Oppvekst og kultur og Tekniske tjenester, samt økonomisjef, HR-sjef og organisasjonsrådgiver/formannskapssekretær.
Strategisk ledelse påse at den kommunale organisasjonen driftes i tråd med politiske mål og vedtak.