Refleksdagen 18. oktober 2018

Saltdal Kommunen minner sine ansatte på årets refleksdag 18. oktober.  Ikke bare i dag er det viktig å bruke refleks, men store deler av året er det behov for å bli bedre sett som syklist eller gående. Kommunen oppfordrer derfor alle ansatte i kommunen og kommunens innbyggere til å bære refleks utover vinterhalvåret.

Se her hvor godt du synes med refleks og tenk over det når du er på tur : https://www.youtube.com/watch?v=iv12W4JayDI

Om refleksdagen 
Trygg trafikk oppgir at kun 4 av 10 voksne bruker refleks. Barna er flinkest til å bruke refleks, mens de dårligste er voksne i alderen 30+ og menn. 

Trygg Trafikk og mange andre markerer den nasjonale Refleksdagen hvert år for å øke refleksbruken. 

Synlighet med refleks
Uten refleks er du først synlig på 25–30 meters hold, mens med refleks synes du på 140 meters hold når bilen bruker nærlys. Omregnet til sekunder har bilføreren 10 i stedet for 2 sekunder til å reagere og det kan være forskjellen på liv og død.

Gatebelysning skaper falsk trygghet, og mange tror at det ikke er nødvendig med refleks når de går i områder med gatelys, noe som ikke er riktig. Selv om du ser bilen, ser ikke bilisten deg. Derfor er det lurt å alltid bruke minst én refleks når du er ute og går i mørket. De fleste ulykker skjer i byene og når folk krysser gata. Lys fra biler og butikkvinduer konkurrerer om oppmerksomheten og gjør det vanskelig å se fotgjengere uten refleks.

En undersøkelse utført av TNS Kantar på oppdrag for Trygg Trafikk og SpareBank1 høsten 2017, viser at over 1,7 millioner nordmenn har opplevd nestenulykker på grunn av manglende refleksbruk. 

Husk å se etter reflekser som har CE-merke. Disse har god kvalitet og synes godt i mørket!

Les mer om refleks, Refleksdagen og hvordan du kan kjøpe refleksene her.

https://www.vegvesen.no/om+statens+vegvesen/presse/nyheter/nasjonalt/bli-sett-husk-refleks

Frode Tjønn

Ansvarlig koordinering trafikksikkerhetsplanlegging