Et trygt og godt skolemiljø betyr blant annet at elevene ikke skal komme til skade og føle at skolen er et trygt sted å være. Elevene skal oppleve at skolen tar tak dersom de melder fra hvis noe skjer. Elevene har rett til et trygt og godt skolemiljø som skal fremme helse, trivsel og læring.  

Hvis skolemiljøet er trygt, men ikke godt, skal skolen også handle.

Dette følges av Opplæringslovens § 9A - Elevane sitt skolemiljø.