Saltdal kommune skal revidere vedtatt Trafikksikkerhetsplan for ny periode 2022 – 2026.

I trafikksikkerhetsplanen skal det inngå en prioritert liste over tiltak som omhandler infrastruktur (veger, gang og sykkelveger m.m.) på hovedsakelig kommunale veger som skal følges opp i planperioden (2022-2026). Vi ønsker derfor innspill på hvor i miljøet du/dere opplever det utrygt i trafikken.

Tiltakene kan være fysiske eller holdningsskapende. Det kan også gis innspill på Fylkeskommunale veger og Europaveger som forvaltes av Nordland fylkeskommune og Statens vegvesen.

Planen vil bestå av en strategidel med handlingsplan som skal vedtas politisk. Handlingsplanen vil være overordnet og sette mål for arbeidet i 4. årsperioden.

Det er fint om du også kan sende oss dette som følger:

Foto som viser hva og hvor du mener. Kart over området, med ønsket tiltak eller problemområde. Har du vanskeligheter med dette, kontakt med kommunens servicekontor. Kart finner du her: https://kommunekart.com/

Send oss innspill - gjerne på e-post; postmottak@saltdal.kommune.no - innen 18. februar til postmottak@saltdal.kommune.no

Har du spørsmål eller annet kontakt med Frode Tjønn, Plan og utvikling, tlf 75682027, eller e-post frode.tjoenn@saltdal.kommune.no. Det vil også bli sendt ut til FAU og SU på alle skolene, lag og foreninger.

Kommunens gamle plan finnes nedenfor: 

Signert_ Vedtatt trafikksikkerhetsplan Saltdal kommune. 2016-2020.pdf

Oppsummering gjennomførte tiltak i planperioden.docx