Info om Rognan barnehage

Avdelinger: 4 fra 0-6 år

Rognan barnehage ble bygd i 1976, og har 4 avdelinger. Barnehagen er bygd for å ta imot 18 barn under 3 år, og 36 barn over 3 år.
Barnehagen ligger i sentrum av Rognan, nær barneskole, idrettshall, helsesenter.

V er en flerkulturell barnehage og i år har vi 17 barn med kulturbakgrunn fra 8 ulike land.

Vi har et stabilt, erfarent og dyktig personale med 15 faste ansatte, 3 assistenter, 4 fagarbeidere og 8 barnehagelærere.