Hold deg oppdatert på Saltdal helsesenters hjemmeside!

 

Legetjenesten ved Saltdal helsesenter har egen hjemmeside, hvor pasienter og samarbeidspartnere finner oppdatert informasjon om timebestilling, attestfornying, takster m.m. Vi planlegger i nærmeste framtid å bruke hjemmesiden enda mer aktivt for viktig informasjon – gå alltid innom her før du bestiller time ved legekontoret!

https://www.saltdal.kommune.no/legetjenester.425959.no.html

Kjell Gunnar Skodvin

Kommuneoverlege