Saltdal idrettsrådets oppgaver er:

  • være et overordnet bindeledd for alle idrettslag og bedriftsidrettslag i kommunen å hjelpe, støtte og veilede idrettslag som trenger det.
  • være idrettslagenes kontakt inn mot kommunen i forhold til anleggsjobbing, anleggsplanlegging, påvirkning eller andre behov.
  • fordele LAM-midler iht. kriterier.
  • ha kontakt med idrettskrets og andre idrettsråd med sikte på å jobbe sammen om større regionale anlegg.
  • gjøre en anleggsplanlegging og prioritering overfor kommunen.