Det var trist og vemodig å motta melding om at Per Adde er død.

En stor kunstner og samfunnsengasjert mann, som med rette kalles hedersmann, har nå gått bort.

For snart 60 år siden valgte Per Adde å bosette seg i Saltdal ved Erik Larsatjønna i Graddis, og plassen har siden vært hans hjem og arbeidsplass.

Per Adde sitt engasjement har hatt stor betydning og satt varige spor i vår kommune. Hans rolle som reindriftssamenes talsmann i Saltfjell-Svartis-saken blir omtalt som nærmest uvurderlig. Videre hans engasjement i etableringen av Nordland Nasjonalparksenter på Storjord. Da Nordland fylkeskommune senere skulle bygge et galleri for Per Adde og hans kone Kajsa Zetterquist sin kunst ble det et naturlig ønske og valg at dette ble plassert i tilknytning til Nasjonalparksenteret. Og også gjennom etableringen av Stiftelsen Adde Zetterquist kunstsamling kommer Per og Kajsas samfunnsengasjement til uttrykk ved at de har donert 60 kunstverk som alle kan få se og oppleve i Adde Zetterquist kunstgalleri.

Engasjementet i naturvernkampen strakk seg langt både i tid og sted, og slapp aldri taket. Så sent som i sommer bidro han gjennom sin kunst i kampen mot vindkraft i Finnmark med et maleri til plakaten for Folkeaksjonen mot Davvi vindkraftverk.

Et av hans tidlige offentlige oppdrag er det store maleriet «Slipen» som finnes i gymsalen på Rognan ungdomsskole. Flere av hans maleri er å finne i kommunes bygg, og ikke minst alle maleriene som henger i mange hjem i Saltdal.

Per var full av energi og tydelig både i sin kunst og tale. Kunsten lever videre!

 

Det har vært- og er vanskelig å snakke om Per uten å si Kajsa, - det har vært «Per og Kajsa» eller «Kajsa og Per». Våre tanker går derfor nå først og fremst til Kajsa som har mistet sin Per.

 

Og når alt er forbi
Høres ingenting lenger
Ingenting

Og det høres
.

Nils Aslak Valkeapää

 

Foto: Inge Ingvaldsen 

kajsa_per_kongen.jpg