Saltnes barnehage er en to-avdelings barnehage for barn i alderen 0-6 år.

Saltnes barnehage ligger ved foten av Saltnesfjellet, i enden av et byggefelt.

Vi har et flott uteområde og har både elv, fjære og skog i umiddelbar nærhet. I tillegg er Saltdal bygdetun nærmeste nabo.

Det varierte uteområdet stimulerer barnas utforskertrang, kreativitet og fysiske utfoldelse. Derfor benyttes nærmiljøet flittig gjennom hele året.

I Saltnes barnehage jobber vi bevisst med hvert enkelt barn ut fra barnets forutsetning, både som enkeltindivid og som del av gruppe.

Barnehagen har to avdelinger, med 36 plasser for barn fra 0 år og fram til skolealder.

Planer

Årsplan 2021/2022 finner du her.