Saltnes barnehage er en to-avdelings barnehage for barn i alderen 0-6 år.

Saltnes barnehage ligger ved foten av Saltnesfjellet, i enden av et byggefelt.

Vi har et flott uteområde og har både elv, fjære og skog i umiddelbar nærhet. I tillegg er Saltdal bygdetun nærmeste nabo.

Det varierte uteområdet stimulerer barnas utforskertrang, kreativitet og fysiske utfoldelse. Derfor benyttes nærmiljøet flittig gjennom hele året.

I Saltnes barnehage jobber vi bevisst med hvert enkelt barn ut fra barnets forutsetning, både som enkeltindivid og som del av gruppe.

Barnehagen har to avdelinger; "Hestehoven" og Blåklokka", med 36 plasser for barn fra 0 år og fram til skolealder.

Søknadssjema

Årsplan 2023 - 2024

Årsplan for 2023-2024 finner du ved å klikke:  HER

Søknadssjema

 

Barnehagens mål

Hovedmålet for Saltnes barnehage er at vi skal jobbe bevist med hver enkelt barn ut fra barnets forutsetning, både som enkeltindivid og som del av en gruppe.

I Saltnes skal barna:

 • leke - leken har en egenverdi
 • bli møtt med åpenhet,varme og omsorg
 • bli sett og møtt med anerkjennelse og respekt for den de er
 • få gjøre noe av det de interesserer seg for og er gode på
 • få mulighet til å øve på det som ikke er så lett for dem
 • opleve et miljø preget av humør og glede
 • øve/lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen

Verdier vi syns er viktig å formidle til barna:

 • Trygghet
 • Respekt
 • Sosial kompetanse
 • Mestring/selvstendighet

Søknadssjema