Saueskolen er et samlingsbasert opplegg med 2 moduler.

Målet er å sette deltakerne i stand til å drive med lønnsomt sauehold basert på lokale naturgitte ressurser.

  • Modul 1: 11.-12. februar.

    Tema: bygg, logistikk, økonomi, fôring, markedssituasjon og avl. Fjøsbesøk.

    Invitasjon og program ligger vedlagt.

  • Modul 2: 5. april.

    Tema: ull, sykdom og helse og lamming.

    Invitasjon og program kommer senere.

     

Målgruppen er produsenter som ønsker å satse på sau og de som driver med sau i Salten (deltagere utenfor regionen har også anledning til å delta).

Saueskolen egner seg like godt for nye som mer erfarne produsenter.

Påmelding innen 5.februar til christer.andre.skreslett(a)nortura.no  

Les mer i invitasjon og program: Her

small sau lam saltdal holmen gaard