I Saksenviktunnelen er det fri ferdsel i perioden fredag 3. februar kl. 06.00–søndag 19. mars kl. 18.00. Det er fortsatt stengt/kolonnekjøring på kveld og natt i Kvænflågtunnelen.

Det er fri ferdsel gjennom alle tunnelene på strekningen i helgene 10.-12. februar, 24.-26. februar og 10.-12. mars fra fredag kl. 06.00 til søndag kl. 18.00.

Oppdaterte trafikkmeldinger fås på www.175.no eller telefon 175.

 

Statens vegvesen