På venstre side under elektroniske skjema/søknader - finner du en rekke skjema og søknader som du kan laste ned eller printe ut

Dersom du har spørsmål omkring dette, kan du ta kontakt med Saltdal kommune på telefon 75 68 20 00

Saltdal kommune har et nytt kartsystem som gjør det enklere for deg/Dere å finne ut informasjon om din/Deres eiendom

Kart