Søknadsskjema/oppsigelse

Søknadsskjema SFO Rognan:   Her
Søknadsskjema SFO Røkland:  Her

Det er feil i søknadsskjema til SFO Røkland.
De stenger klokken 16.00 og IKKE 16.15.
Dette til orientering til nytt elektronisk skjema foreligger.

Skjema for oppsigelse av SFO-plass: Her

Formål

Gi elevene et tilbud om tilsyn, omsorg og aktiviteter i den tiden av dagen da de ikke har undervisning.

Vi har en årsplan som ligger til grunn for det som skal skje på SFO. Her har vi satt opp faste aktiviteter. Måltider og annet spennende. Denne planen får foreldrene i papirform ved skolestart.

Hva kan du forvente deg av SFO

  • Det skal være en trygg plass, der elevene vet at de blir møtt med omsorg, respekt og forventninger.
  • Det skal være en plass der elevene skal føle seg trygg den tiden de ikke er på skolen.

Vedtekter

  • Kommunestyret har vedtatt retningslinjer og vedtekter for skolefritidsordningene i Saltdal. Disse finner du på skolens hjemmeside: http://www.minskole.no/rbsk

Betalingssatser

  • Inntil 10 timer pr uke: kr  875.- pr mnd.
  • Inntil 20 timer pr uke: kr.1230.- pr mnd
  • Over 20 timer pr uke: kr. 1600.- pr mnd.

Søsken gis moderasjon tilsvarende 50% av første barn. Søskenmoderasjon gis alltid på laveste betalingssats.
For opphold utover ordinær åpningstid betales kr. 100.- pr time.
For timeplass betales kr. 30.- pr time. Dette gjelder også på skolefrie dager. Da betales det for de timer som er over den sats elevene er innmeldt på.

Åpningstider

Fra morgenen kl 06.45 - stenger kl 16.45 hver dag

SFO har åpent på skolefrie dager med unntak av planleggingsdager:
 

Feriestengt

SFO har feriestengt i  ukene 28, 29, 30 og 31 i 2018

Vi har faste plasser på SFO. Det betyr at de som er innvilget plass, beholder den ut 4. klasse, eller til plassen blir sagt opp.
Oppsigelsesfrist er 1 måned.