På nest siste side i skattemeldingen ser du en foreløpig beregning av tilgodebeløp, det vil si det skatteetaten skylder deg, eller restskatt, det du må betale. For å være sikker på at du ikke betaler for mye skatt, må du sjekke at opplysningene i skattemeldingen er riktige.

 

Hvis du ikke har noen endringer på skattemeldingen, trenger du ikke å levere. Ingen endring = ingen levering. Skattemeldinger som ikke er levert innen 30. april, regnes som levert med de forhåndsutfylte opplysningene som var oppgitt ved fristens utløp. Har du endringer, er fristen for å endre og levere skattemeldingen 30. april. Dette gjør du i Altinn. Du trenger ikke sende dokumentasjon før dette etterspørres.  Når du har levert skattemeldingen, går skatteetaten gjennom alle opplysningene. Om du må betale mer i skatt eller får penger tilbake, får du vite i skatteoppgjøret.

 

Skatteetaten varsler deg på e-post/sms når skatteoppgjøret ditt er klart, så sjekk at kontaktopplysningene dine er oppdatert.

 

Skatt til gode:

Første pulje med skatteoppgjør kommer 27. juni. Deretter blir det løpende oppgjør frem til 12. oktober. Er du lønnsmottaker eller pensjonist og leverer skattemeldingen på papir, får du skatteoppgjøret ditt tidligst i august.

 

Restskatt til betaling:

I god tid før forfallsfristen får du faktura med betalingsinformasjon. Hvis du har e-ID får du faktura med betalingsinformasjon i Altinn. Hvis ikke, får du tilsendt faktura med betalingsinformasjon i posten. Bruk kontonummeret og KID'en som står på fakturaen. Fristen for å betale hvis du har fått restskatt på under 1 000 kroner avhenger av når du fikk skatteoppgjøret ditt. Fikk du over 1 000 kroner i restskatt, deles summen opp i 2 terminer.

 

Du må betale restskatten selv om du har endret etter fristen for skattemeldingen eller klaget. Hvis du ikke betaler restskatten i tide, løper det forsinkelsesrenter ved forfall frem til du betaler. Betaler du ikke innen fristen på første termin, regner skatteetaten det som om du ikke har betalt i det hele tatt. Planlegg innbetaling av restskatt i god tid, slik at man unngår innfordringsprosess ved mislighold.

 

For mer detaljert informasjon gå inn på skatteetaten. 

 

Skatteoppkreveren i Saltdal

v/rådgiver

Eivind Lingaas Rivelsrød, jurist