Elektroniske skjema

Saltdal kommune er i en fase hvor vi holder på å utfase søknadsskjema på papir, og hvor vi skal gå over til elektroniske skjema.
Alle elektroniske skjema som kommer fra Kommuneforlaget (KF) blir nå tilrettelagt for innsending av personsensitive data og opplastning av. eks legeerklæringer.
Saltdal kommune har utarbeidet ny personvernerklæring. Innlogging via ID-porten blir aktivert på disse skjemaene.

KF Skjema har også en "Min side"- funksjonalitet hvor innbyggere kan logge inn med ID-porten for å hente ut og/eller gjenbruke tidligere innsendinger.
I tillegg hvis man begynner å fylle ut skjema, og ønsker å fortsette senere så kan man lagre skjema her for så å fortsette senere.