Med god hjelp fra vaktmestrene, teknisk drift og ikke minst brannvesenet, har vi fått laget skøyteis på håndballbanen ved Rognan barneskole.
Tusen takk til alle som har bidratt.

Vi håper dette vil føre til masse god aktivitet for elevene ved skolen.
Det er også anledning til å bruke banen på ettermiddag-/kveldstid.

Husk å bruke hjelm!

Morten Ludviksen
Rektor Rognan barneskole