Søknadsskjema/oppsigelse

Foresatte kan søke om plass og si opp plass i skolefritidsordningen via Visma Flyt Skole. Foresatte som ikke har tilgang til Visma Flyt Skole, kan ta kontakt med egen skole for å få tilgangen. 

Skolen har egne søknadsskjema for å søke om eller å si opp plass i skolefritidsordningen. Du får dem ved å ta kontakt med leder i skolefritidsordningen. 

 

 

Formål

Gi elevene et tilbud om tilsyn, omsorg og aktiviteter i den tiden av dagen da de ikke har undervisning.

Hver skole har en årsplan som ligger til grunn for det som skal skje på skolefritidsordningen. Her har vi satt opp faste aktiviteter. Planen finner du på den enkelte skole.

Hva kan du forvente deg av SFO

  • Det skal være en trygg plass, der elevene vet at de blir møtt med omsorg, respekt og forventninger.
  • Det skal være en plass der elevene skal føle seg trygg den tiden de ikke er på skolen.

Betalingssatser

Fastsatte betalingssatser pr barn i skolefritidsordningen. 

  • Inntil 10 timer pr uke: kr  875 pr mnd.
  • Inntil 20 timer pr uke: kr.1230 pr mnd
  • Over 20 timer pr uke: kr. 1600 pr mnd.

Søsken gis moderasjon tilsvarende 50% av første barn. Søskenmoderasjon gis alltid på laveste betalingssats.
For opphold utover ordinær åpningstid betales kr. 100 pr time.
For timeplass betales kr. 50 pr time. Dette gjelder også på skolefrie dager. Da betales det for de timer som er over den sats elevene er innmeldt på.

Åpningstider

Åpningstider for skolefritidsordningen på Rognan barneskole og Røkland skole er ulike. 

Rognan barneskole: Kl 06.45 - 16.45

Røkland skole: Kl 06.30 - 16.00

Skolefritidsordningen har åpent på skolefrie dager med unntak av planleggingsdager:
 

Vedtekter skolefritidsordninga i Saltdal kommune

Vedtekter

  • Kommunestyret har i møte 19.09.19 i sak 51/19 vedtatt vedtekter for skolefritidsordningene i Saltdal kommune. Vedtektene finner du her