Regjeringen har besluttet stenging av alle landets skoler og barnehager. Det gjelder også SFO. Det er samtidig viktig å opprettholde virksomheten i helse- og omsorgstjenester og andre kritiske samfunnsfunksjoner. Vi er derfor pålagt å ha et tilbud til barn av personell i helse- og omsorgstjenesten, transportsektoren eller innen andre kritiske samfunnsfunksjoner. Det samme gjelder for barn med særlige omsorgsbehov som ikke kan ivaretas når barnehage, skole eller andre dagtilbud er stengt.

Dette betyr at ansatte i skole og barnehage kommer på jobb som normalt i morgen. De vil dermed kunne gi et tilbud til barn av foreldre som ivaretar kritiske samfunnsoppgaver. Dette er kritiske samfunnsfunksjoner:

 • Styring og kriseledelse
 • Forsvar
 • Lov og orden
 • Helse og omsorg
 • Redningstjeneste
 • IKT-sikkerhet i sivil sektor
 • Natur og miljø
 • Forsyningssikkerhet
 • Vann og avløp
 • Finansielle tjenester
 • Kraftforsyning
 • Elektroniske kommunikasjonstjenester
 • Transport
 • Satellittbaserte tjenester
 • Apotekene

Dersom du har spørsmål kan du rette det til rektor eller barnehagestyrer.