Saltdal Kommunestyre sluttgodkjente i møte 18.06.2020 etter plan og bygningslova § 12-12  Detaljreguleringsplan: Fredheim boligpark planid 2019003. Frist for klage er satt til 29. september. Klage rettes til postmottak@saltdal.kommune.no eller Saltdal kommune, Kirkegata 23, 8250 Rognan.  

Særutskrift Sluttbehandling. Detaljreguleringsplan for Fredheim boligpark..pdf

Fredheim Boligpark - Reguleringsplan_231219-A2-L.PDF

Vedtatte planbestemmelser.pdf