Pasienter i sykehjem og beboere i heldøgns omsorgsbolig vil på grunn av høy alder og sykdom ha økt risiko for alvorlig sykdomsforløp ved smitte av korona (COVID-19). For å beskytte pasienter, beboere og helsepersonell innfører Saltdal kommune følgende restriksjoner:
- Kun friske nærmeste pårørende kan besøke pasienter og beboere. Besøkene skal være høyst nødvendig.
- Ytterdører holdes låst og besøkende må kontakte personalet før besøk
- Besøkende skal følge stedets besøks- og hygieneregler
- Besøk skal være på rommet til beboer
- Det innføres midlertidig stans av frivillig aktivitet i sykehjem og heldøgns omsorgsboliger
- Restriksjonene gjelder også eksterne leverandører og samarbeidspartnere

Du skal ikke under noen omstendigheter besøke pasienter og beboere dersom du har feber, hoste eller andre luftveissymptomer som ved koronainfeksjon eller influensa.

Restriksjonene gjelder for:
- Saltdal sykehjem
- Hesteskoen bofellesskap
- Saltnes Bofellesskap
- Omsorgsboliger Rognan
- Heimly omsorgsboliger
- Bofellesskap og ROP institusjon på Vensmoen