1.Hva er det viktigste rådet for å ikke bli syk?

Det viktigste er å vaksinere seg. Oppdaterte råd om vaksinering mot covid-19, influensa og pneumokokker (lungebetennelse), finner du her.

2.Har du nyoppståtte luftveissymptomer, og føler deg syk?

Bli hjemme fra jobb/skole/barnehage til du føler deg bra.

Klikk på linken for plakat og mer utfyllende informasjon.

3.Hvem kan få legemiddelbehandling med Paxlovid mot covid-19 infeksjon?

Paxlovid er et nytt legemiddel som kan dempe sykdomsutviklingen hos personer med høy risiko. Det er viktig at legemidlet gis innen fem dager etter symptomstart. Det er mange som ikke kan få legemiddelet, pga. annen sykdom eller bruk av andre legemidler.

 

Her finner du mer informasjon:

Hva er symptomene på covid-19 infeksjon?

Se Helsenorge.no 

Hvem er i risikogruppene for covid-19 infeksjon?

Det viktigste her er om du har alvorlig immunsvekkelse, om du er uvaksinert eller det er > 6 måneder siden vaksinasjon mot covid-19 og om du har høy alder. Du kan også ha forhøyet risiko dersom du har én eller flere av disse sykdommene:

 • aktiv kreftsykdom eller pågående/nylig behandling mot dette
 • alvorlig lungesykdom
 • alvorlig hjerte-/karsykdom
 • dårlig regulert diabetes
 • alvorlig overvekt med KMI >35
 • kronisk nyresvikt
 • kronisk nevrologisk sykdom med betydelig funksjonsnedsettelse
 • langtkommen demens
 • alvorlig psykisk syke, spesielt alvorlig schizofreni
 • Downs syndrom

Se Helsenorge.no for mer informasjon.

Hvordan får jeg tak i Paxlovid?

Hvis du har alvorlig immunsvikt og får luftveissymptomer er det viktig at du følger rådene du har fått fra sykehuset og tar raskt kontakt med lege.

For andre med høy risiko for alvorlig sykdom

 • Hvis du får luftveissymptomer, bør du ta en selvtest.
 • Hvis testen viser at du har korona, bør du kontakte fastlegen din eller legevakt.
 • Hvis testen ikke viser at du har korona, kan du vente med å kontakte fastlegen. Så lenge du har luftveissymptomer, bør du ta en ny selvtest hver dag inntil fire dager etter at du fikk symptomer.
 • Hvis selvtesten viser at du har korona, bør du kontakte fastlege eller legevakt.

Legen vil benyttet et hjelpeverktøy for å finne ut om det er aktuelt at du får resept på Paxlovid mot covid-19 infeksjon.

 

Kjell Gunnar Skodvin

kommuneoverlege