Varmt vær vil føre til kraftig snøsmelting i de nordligste fylkene. Vannføringen ventes å øke i alle vassdrag. Mest utsatt er i første omgang små og mellomstore vassdrag og vassdrag som drenerer store flate områder, som deler av Finnmarksvidda. Allerede nå er vannføringen høy i vassdragene øst i Finnmark. Det kan ventes at vannføringen i flere steder øker til gult varslingsnivå allerede i morgen, torsdag. Der det fremdeles ligger is i vassdragene, kan isganger ventes.

Saltdal kommune ved Teknisk drift, følger fortløpende varslene som kommer og for de nærmeste dagene.