Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg kunngjør holdningsskapende trafikksikkerhetsmidler for våren 2017
Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg (NFTU) kunngjør ledige midler til gjennomføring av tiltak som vil være med å fremme gode holdninger i trafikken!
Midlene tildeles til første halvår av 2017 og kan søkes av kommuner, lag/foreninger, FAU/skoler eller enkeltpersoner som ønsker å gjøre noe for å bedre trafikksikkerheten i sitt nærmiljø.

Ønsker du å gjennomføre holdningsskapende arbeid i ditt nærmiljø?
Ta kontakt med Saltdal kommune som vil bistå i arbeidet med å hjelpe deg videre med å søke. Ta kontakt med Trafikksikkerhetskoordinator Frode Tjønn på tlf. 48 24 53 67 eller tlf. 75 68 20 00

Mer informasjon om hvordan du søker m.m.:
Holdningsskapende midler vår 2017: Her
Hvordan få støtte til holdningsskapende midler: Her

Søknadsfrist: 10. mars 2017