Søknadsskjema finnes på kommunenes hjemmeside, eller kan fås på servicetorget, barnehagekontoret og i barnehagene.

Søknad sendes:
Barnehagekontoret
Saltdal kommune
8250 Rognan
small barnehage.png