Sametinget vil med dette informere om at det er utlyst tilskuddsmidler 2021  fra Sametinget, gjennom ordningen
 

Freda samiske kulturminner og kulturmiljøer 

Tilskuddet er særlig aktuelt for private eiere av freda samiske bygninger

Du finner elektronisk søknadsskjema og regelverk for tilskuddet på Riksantikvarens nettsider:

https://www.riksantikvaren.no/les-om/tilskudd/#tilskudd-samiske-kulturminner

 

 

- Fartøyvern

Eiere og forvaltere av fredete fartøy og fartøy som Riksantikvaren har gitt status som “verna skip”.

Du finner elektronisk søknadsskjema og regelverk for tilskuddet på Riksantikvarens nettsider:

https://www.riksantikvaren.no/les-om/tilskudd/#tilskudd-fartoy

 

Tilskuddene  gjelder for 2021

Søknadsfrist: 1.november 2020

 

 

Sametingets seksjon for Bygningsvern, skjøtsel og Kulturlandskap kan også kontaktes direkte for informasjon om ordningen og for råd og veiledning om søknadsprosessen.

 

 

bilde 1.jpg

Private eiere av automatisk freda samiske bygninger kan nå søke tilskudd for 2021. Søknadsfristen er 1.november 2020. For flere opplysninger om tilskuddsordningen og søknadsskjema se Sametingets nettside.   

Bur og stabbur er en vanlig samisk bygningstype i de samiske bosettingsområdene. Her et staselig bur i Hattfjelldal, foto Sametinget

 

bilde 2.jpg

Samarbeid mellom eier og handverker er viktig når freda samiske bygninger skal settes i stand. På bildet: Eier Magnus  Varsi og handverker Arne Graven. Foto Sametinget.

 

 

bilde 3.jpgEieren av dette stabburet-naustet i Tana har fått midler til årringdatering og istandsetting. Bygningen viste seg å være fra 1833, og er dermed en av de eldste samiske  bygningene i Finnmark. Foto Sametinget.

 

bilde 4.jpgStort lokalt engasjement for kulturmiljøet på Skifte i Gratangen. Foto Sametinget.