Vi inviterer herved idrettslag, skoleklasser, korps, lag og foreninger til å plukke søppel mot et lite bidrag.
Det er to roder:

1. Sentrum: Strekningen Best - Rognan Auto - NSB - Spar Kr. 2500,-
2. Langs gang- og sykkelstien fra "1000" til krysset Røklandsmoen Kr. 1500,-

Det kan søkes om en eller begge roder.

Vi ber om tilbakemelding fra interesserte innen torsdag 2. mai 2019 kl. 15.00.
Dersom det melder seg flere interesserte, blir det foretatt loddtrekning.
 

Kontakt oss på tlf. 75 68 20 86 eller e-post til: stina.fridtjofsen(a)saltdal.kommune.no