På www.helsenorge.no finner du en god informasjonsside med mulighet for å stille spørsmål direkte til helsedirektoratet.

 

 

Spørsmål 1

Hvor mange er smittet av koronavirus/Covid-19 i Saltdal?

Svar: Pr utgangen av juni har det vært 1 person smittet av Covid-19 i Saltdal. Hos folkehelseinstituttet kan du finne oppdaterte tall med en kommuneoveriskt i kartform. 

 

Spørsmål 2

Hvor finner jeg informasjon om koronavirus Covid-19 som er til å stole på?

Svar: Du finner oppdatert og kvalitetssikret informasjon på Folkehelseinstituttets temasider om koronavirus/Covid-19. De fleste vil finne svar på det de lurer på under hovedoverskriften for befolkningen. På helsenorge.no finner du også egne temasider om korona.

 

Spørsmål 3

Hvor finner jeg informasjon om hvilke regler osm gjelder under koronatiden?

Svar: Helsedirektoratets koronasider er stedet å lete hvis du lurer på om helsepersonell har lov til å reise til utlandet, om regler for kollektivtransport, forsamlinger og hvordan frisørene skal ivareta smittevernet når de gradvis åpner opp. Her finner du  mye om regler, forskrifter og anbefalinger. 

 

Spørsmål 4

Hvor finner jeg informasjon om hva slags støtte jeg kan få fra NAV hvis jeg har behov for det?

Svar: NAV har samlet inforamsjon om hjelpe- og støttetiltak på NAVs egne koronasider.

 

Spørsmål 5

Nå åpner barnehagene og skolene gradvis. Hvordan finner jeg ut om det er trygt å sende barna dit?

Svar: Veiledere for ansatte i barnehager og skoler forteller om hvordan barnehager og skoler skal sikre at oppstarten ivaretar smittevernet. 

 

Spørsmål 6

Jeg har hørt at de som er i risikogruppe, ikke bør gå på skolen eller i barnehagen. Hvilke anbefalinger gjelder?

Svar: Det er utarbeidet Veiledere for ansatte i barnehager og skoler for både barnehager og ulike klassetrinn. I alle veilederne er det gode kapitler om "Er det noen barn/ungdom og ansatte det må tas spesielle hensyn til?" Kortversjonen:

 • Det er godt og trygt for de aller fleste barn å være i barnehage eller skole, men det kan gjøres individuelle vurderinger i samråd med fastlege. I spesielle tilfeller kan det gis omsorgspenger.
 • Foresatte som er i risikogruppe kan kontakte egen lege for å vurdere behov for tilrettelegging av skoletilbudet/hjemmeundervisningen for å begrense smitterisiko til hjemmet. 
 • Voksne ansatte i risikogrupper kan diskutere tilrettelegging med arbeidsgiver, evt. etter veilening fra fastlege. 

 

Spørsmål 7

Hvordan kommer korona-/Covid-19 epidemien til å utvikle seg?

Svar: Rapporten som viser mulige forløp av Covid-19 epidemien finner du hos Folkehelseinstituttet under Covid-19-epidemien: Risikovurderinger

Pr. 21.april 2020 er det mest sannsynlig at der kommer en smittetopp tidlig på høsten (hvis lite effektive smittetiltak og mer utbredt smitte, hver syk person smitter 1,5 friske) eller mot årsskiftet (hvis effektive smittetiltak hvor hver syk person smitter 1,15 friske). 

Corona utvikling.JPG

 

Spørsmål 8

Hvordan får jeg kontakt med legetjenesten nå når det er så mye koronastenging?

Svar: På www.saltdal.kommune.no finner du informasjon om hvordan legetjenesten i Saltdal innretter seg for å gi nødvendig helsehjelp nå. 

 

 

Hvordan foregår koronatesting.

 

Spørsmål 9

Hvem skal testes?

Prøve for Covid-19 infeksjon bør tas av alle personer med akutt luftveisinfeksjon som har feber, hoste eller tungpustethet, eller som lege mistenker har Covid-19.

Folkehelseinstituttet har utarbeidet kriterier for hvilke grupper som er viktigst å teste  (fhi.no).

 

Spørsmål 10

Hvordan går jeg fram for å bli testet?

 • Kontakt Saltdal helsesenter, legekontoret, tlf. 75 68 21 30, avtal tid for prøvetaking.
 • Saltdal helsesenter, legekontoret, kan også kontaktes gjennom app HelseRespons eller Besøklegen. Om kort tid er vi også tilgjengelige på helsenorge.no.
 • Prøvetaking avtales som regel innen påfølgende dag.
 • Har du behov for akutt helsehjelp og ikke kommer i kontakt med fastlegen, ring 116 117.
 • Det er kun ved livstruende sykdom eller skade 113-nummeret skal ringes.

 

Spørsmål 11

Hvordan foregår prøvetakingen?

 1. Selvprøvetaking, dvs. pasienten tar prøven sjøl.
 2. Prøvetaking mens pasienten sitter i bil, utendørs evt. i et telt (ikke klart ennå).
 3. Testing innendørs i smittebrakke (dersom nødvendig med samtidig legeundersøkelse og supplerende prøvetaking).

Tid for prøvetaking avtales med Saltdal helsesenter, legekontoret. Du møter opp ved Saltdal helsesenter, ambulanseinngangen (like ved siden av inngang til fysioterapiavdelinga). Helsepersonell som utfører prøvetaking, vil være ikledd personlig beskyttelsesutstyr.

Pasienten må også ha samtale med lege eller annet helsepersonell, for å avklar om andre tiltak, hjemmeisolasjon osv. er nødvendig.

 

Spørsmål 12

Hvordan følges prøvesvar opp.

Alle må sørge for at Saltdal helsesenter har oppdatert kontaktinformasjon.

Alle prøvesvar formidles til pasienten.

På hverdager vil noen prøvesvar kunne være klare fra kl. 22.