Åpningstider

Mandag   kl. 08.00 - 15.30
Tirsdag    kl. 08.00 - 15.30
Onsdag    kl. 08.00 - 15.30
Torsdag:  kl. 08.00 - 15.30
Fredag:    kl. 08.00 - 15.30

Hva er startlån?

For noen kan det være vanskelig å etablere seg på boligmarkedet. Startlån kan være en inngangsmulighet til boligmarkedet for husstander som ikke får vanlig boliglån eller som har vanskeligheter med å bli boende i boligen sin.

Startlån er en låneordning som behandles i kommunene. Husbanken finansierer ordningen, men kommunene har utarbeidet egne retningslinjer for hvordan startlånsordningen skal brukes. Ta derfor kontakt med kommunen/bydelen du har tenkt å kjøpe bolig i for råd og veiledning.

Har du lav inntekt kan startlånet kombineres med tilskudd og/eller bostøtte.
Du kan søke startlån og tilskudd direkte fra husbankens nettsider: Her

Saltdal kommune vedtok i kommunestyre 17.06.15 nye retningslinjer for startlån.

For mer info: Her